Anasayfa
Blog
Randevu Al
Whatsapp

Narsist Ne Demek? Narsist Özellikleri Nelerdir?

Narsist Ne Demek? Narsist Özellikleri Nelerdir?

Narsist Ne Demek? Narsist Özellikleri Nelerdir?

Şahika İzgi Yılmaz

Şahika İzgi Yılmaz

Tüm Yazılar

Birçok insanın kendisinde sevdiği ve beğendiği birtakım özellikleri vardır. Aynı zamanda her insan başkaları tarafından takdir görme, sevilme, beğenilme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını ister. Bu istek ve ihtiyaçların kişide belli miktarda bulunması, kişinin benlik saygısını olumlu anlamda etkiler ve buna ‘normal narsizm’ denir. Narsist terimi ise, kişinin kendisine çok fazla ilgi duyması, kendini abartılı bir biçimde önemli hissetmesi ve başka insanların ilgi ve beğenisine aşırı ihtiyaç duyması olarak ifade edilebilir.

Narsist Ne Demek?

Narsist insan, amacına ulaşabilmek için diğer insanları sömürebilir veya manipülatif olabilir. Başarılarını kendine başarısızlıklarını ise dışsal faktörlere atfeder. Aynı zamanda bu insanların başkalarıyla empati kurma gereksinimi azdır. Kişi bu özellikleri sık sık kullandığında ve bu özellikler kişinin günlük hayattaki işlevselliğini bozduğunda ise durum narsistik kişilik bozukluğu olarak adlandırılır. Bu tanı, narsist kişilik bozukluğu testi aracılığıyla uzmanlar tarafından konulabilmektedir.

Narsist Özellikleri Nelerdir?

 • Narsist kişiler genellikle kendilerinin eşsiz, benzeri bulunmayan bir insan olduğunu, kişilerarası iletişim konusunda tıpkı kendileri gibi özel kimselerle anlaşabileceğini düşünür.
 • Narsist insanların özellikleri arasından bir diğeri yeteneklerini, statülerini, zekalarını veya yaptığı işleri büyütmesi, abartması ve hem kendisinin hem de yaptıklarının başkaları tarafından çok beğenilmesini ister.
 • Kendi faydasına dokunacak bir durum olursa, başkalarını kullanmaktan çekinmez.
 • Özel veya kamu hakları söz konusu olduğunda kendisinin bu hakları diğerlerinden daha fazla hak ettiği düşüncesi içerisindedir.
 • Sadece kendi düşünce veya duygularını önemser. Başkalarının his ve düşünceleri ile ilgilenmez. Bundan dolayı uzun süreli kalıcı ilişki kurmakta güçlük yaşarlar.
 • Sıklıkla başkalarını kıskanır fakat kıskandığını kabul etmez, inkar eder. Aksine etrafındaki insanların kendisini kıskandığını düşünür.
 • Etrafındakilere saygısız davranışlar sergiler. (DSM-V dikkate alınarak yazılmıştır.)

(Narsist erkek belirtileri-özellikleri de narsist kadın belirtileri-narsist kadın özellikleri de yukarıda bahsedilen özelliklerle aynıdır.)

Narsist Özellikleri Nelerdir?

Narsist Tedavisi

Narsist kişilik bozukluğu tedavisi için kullanılan etkili yöntemlerden biri psikoterapidir. Terapi, narsistlik belirtileri kontrol edilebilir hale getirilebilir. Aynı zamanda narsist kişilik bozukluğu belirtileri altında yatan nedenlerin açığa çıkarılmasına ve bunun üzerinde çalışılmasına yardımcı olabilir. Ancak bu bozukluğa sahip olan narsist tedavi yöntemlerine dirençli olabilir veya hiç tedavi olmak istemeyebilir.

Narsist Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Narsist kadın veya narsist erkek tedavi edilmezse narsist özellikleri sergilemeye devam ederler. Yani empati eksikliği, başkalarına yukarıdan bakma, başkalarını kendi amaçları için kullanma gibi davranışlar gösterirler. Dolayısıyla başkalarıyla kurduğu ilişkileri sürdürmek oldukça zorlaşır. Aynı zamanda bu durum narsist kurbanları olarak nitelendirilebilecek çevresindeki insanları da olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla hem narsist insanlar hem de çevresindeki insanlar zarar görebilir. Örneğin narsist erkeğin evliliği veya narsist kadın evliliği uzun süreli olmayabilir. Ek olarak, narsist tedavi edilmezse istemediği birçok sorunu da beraberinde yaşayabilir.

Narsist Çeşitleri Nelerdir?

Narsizm çeşitleri arasında; gizli narsist, pasif narsist, patolojik narsist, kırılgan narsist, manipülatif narsist, obsesif narsist vardır.

 –Gizli Narsist Ne Demek?

Bu narsistik türüne sahip kişiler içine kapanıktır ve diğer narsist çeşitlerinden narsistik özellikler ile kıyaslandığında dışa dönük değildir veya dikkat çekici davranışlar sergilemez. gizli narsist kişilik bozukluğu sahibi insanlar dışarıdan bakıldığında alçakgönüllü görünebilirler fakat aslında ilgiye ve hayranlığa gereksinimleri vardır. Bu narsistlik türüne sahip kişilerin farkına varılması güç olabilir çünkü diğer narsist türleriyle açık narsist belirtileri göstermez. Bu narsist terk edilirse, ilgi görmediğini düşünürse veya eleştirilirse pasif agresif tepkiler verebilir.

 -Pasif Narsist Ne Demek?

Pasif narsist ne demek sorusuna cevap arandığında gizli narsist ile aynı anlama geldiği görülür. Bazı kaynaklar pasif narsist şeklinde tanımlarken bazı kaynaklar gizli narsist şeklinde bahsetmektedir. Yani pasif narsist ifadesi görüldüğünde tıpkı gizli narsist açıklamasında olduğu gibi içe dönük, duyarlı ve anlayışlı gibi görünen, eleştiri aldığında pasif agresif tepkiler veren kişi tanımı kullanılmaktadır.

-Patolojik Narsist Ne Demek?

Bu bireyler, etrafındaki insanların övgülerine, onaylarına, beğenilerine aşırı derecede ihtiyaç duyarlar. Bir nevi bu ihtiyaçlar, patolojik narsistlerin gıdasıdır. Davranışları veya kişiliği hakkında olumsuz yorum yapılmasına, yargılanmasına veya başarısız olmaya tahammülü yoktur.

-Kırılgan Narsist Ne Demek?

Kırılgan narsist özelliklere sahip birey, genellikle yoğun biçimde yetersizlik duygusu yaşar. Aşırı alıngan ve hassastırlar. Aynı zamanda yoğun biçimde kaygı yaşayan bireylerdir. Reddedilme kaygısından dolayı çekingen davranabilmektedirler. Aslında içlerinde kibirli bir yapıya sahip olsalar da bu özelliklerinin açığa çıkmasından korkarlar.

-Manipülatif Narsist Ne Demek?

Manipülatif bir narsist manipülasyon içeren davranışlar sergileyen yani kendi menfaati uğruna başkalarını kontrol etmekten ve sömürmekten çekinmeyen kişidir. Başka insanları etkisi altına alarak istediklerini yaptıran ve bunun için gerekirse kişileri aldatma, kişilerin korku ve güvensizliklerinden yararlanma gibi taktikler uygularlar.

-Obsesif Narsist Ne Demek?

Obsesif narsist kişilik özellikleri arasında rahatsız edici düşünceler veya kaygıyı azaltmak için tekrarlayan davranışlar vardır. Bu narsist çeşidine sahip kişi, sürekli olarak onay ve hayranlık peşinde koşan saplantılı birtakım davranışlar sergileyebilir. 

Narsist İyileşir mi?

Narsist kişilik yapısına sahip insanların uygulanan tedaviyle iyileşmesi mümkündür ancak durumun yoğunluğu, hangi tedavi çeşidinin uygulandığı veya kişinin tedaviye gönüllü olma durumu gibi faktörlere göre iyileşme süreci değişkenlik gösterebilir.

Narsist Olanlara Nasıl Davranmalı?

Narsist bir insanla yaşamak veya narsist kişiyi yönetmek zor olabilir fakat kişiye karşı olan yaklaşım ile bu durumla baş edilebilir. Örneğin;

 • Narsist kişi özellikleri gösteren bireylere karşı net sınırlar çizmek: Narsist sevgili, narsist baba veya narsist anne yani kısaca narsist ilişki kurmaya çalışan kişiler sınırları zorlama eğilimindedirler. Bundan dolayı sınırları çizerken net ve kesin olmak, bu sınırları esnetmemek ve tutarlı davranmak oldukça önemlidir.
 • Narsist kişilerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve kişisel algılamamak: Narsist kişiler aslında kendi içlerinde yaşadıkları kaygıyı, güvensizlikleri veya kusurlarını karşılarındaki kişiye yansıtırlar. Bundan dolayı bu davranışlar hakkında bilgi sahibi olup bunları kişisel algılamamak gerekir. Bu noktada egoist ve narsist farkı konusuna değinmek yerinde olacaktır. Hem egoistlerin hem narsistlerin öncelikleri kendileri ve kendi amaçları olsa da ikisi arasında fark vardır. Egoistler kendi çıkarlarıyla ilgilenseler de başkalarının övgü ve ilgisine ihtiyaç duymayabilirler. Aynı zamanda empatiden yoksun olmayabilirler. Ancak narsistler mutlaka başkalarının da kendisinin yaptığı gibi kendisine hayran olmasını, onu abartılı biçimde övmesini isterler. Empatiden yoksun, kendi gücüne, yeteneğine, başarısına aşırı derecede hayrandırlar.
 • Onları değiştirmeye çalışmamak: Narsistlerin özellikleri gereği davranışlarını değiştirme ihtimalleri düşüktür. Bu sebeple onları değiştirmeye çalışmak yerine oldukları gibi kabullenmek önemlidir.
 • Sakin kalmak: Narsistler bazı kışkırtıcı davranışlar sergilemeye çalışsalar da onlarla etkileşimlerde sakinlik önem arz eder.
 • Destek almasına yardımcı olmak: Bir narsist ile karşı karşıya olmak yakın çevresini oldukça zorlayabilir. Dolayısıyla narsist bireye bir ruh sağlığı uzmanından destek alması için yardımcı olunabilir.

Şahika İzgi

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olduktan sonra burslu olarak başladığı FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Tüm Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir