Anasayfa
Blog
Randevu Al
Whatsapp

Online Psikolog Kimdir? Online Psikolog Nedir?

Online Terapi Fiyatları sahika izgi yilmaz

Online Psikolog Kimdir? Online Psikolog Nedir?

Şahika İzgi Yılmaz

Şahika İzgi Yılmaz

Tüm Yazılar

Paylaş

Online psikolog davranışsal, duygusal ve zihinsel zorlanmaları olan bireylere internet aracılığıyla online terapi vererek veya çevrimiçi danışmanlık hizmeti sunarak bu kişilerin hayatlarında problem olarak gördükleri durumun sağaltılmasını sağlayan ruh sağlığı uzmanlarıdır.  Online psikologlar danışanların sosyal hayattaki duygusal ve bilişsel sağlığını korumak için online psikoterapi vermektedir.  Online psikolog hizmetleri dijitalleşen dünyada yaygın kullanımı ile popüler hale gelmiştir.

Online psikolojik danışma yüz yüze terapide olduğu gibi danışanın ihtiyaçları doğrultusunda ilerletilir. Yüz yüze terapi ile arasındaki fark terapinin gerçekleştiği ortamdır. Sanal danışmanlık video konferans yöntemi ile sanal ortamda görüntülü olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle hem danışan hem de online terapist iletişim kurmak için telefon, tablet veya bilgisayar gibi bazı teknolojik aletleri kullanmaktadır.

Online Psikolog: Zihinsel Sağlığınızı Korumanın Yeni Yolu

Online psikolog hizmeti sunduğu avantajlar sayesinde bireylerin zihinsel sağlığını korumak için yeni bir yol olarak görülmektedir. Uzman psikologlar online terapi hakkında yaptığı çalışmalarda zihinsel, duygusal ve davranışsal alanlarda online psikolojik destek etkisini vurgulamıştır.

Online psikoterapist çeşitli sorunlarla başa çıkmak isteyen bireylere evlerinde, iş yerlerinde veya farklı şehirlerde online terapi uygulaması sağlamaktadır. Zihinsel sağlığı korumak için vakit ayıramayan kişiler için evde psikolog hizmetleri veya bütçesi olmayan bireylere uygun online psikolog ücretleri gibi çeşitli imkanlar sunmaktadır.

Online psikolojik danışmanlık bireylerin yaşadıkları stres, depresyon, travmalar veya ilişki sorunları gibi birçok mental zorluğa yönelik çözüm yolu üretmektedir. Online klinik psikolog depresyon, kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu gibi çeşitli psikopatolojiler ile çalışabilmektedir. Sanal terapi için terapist güvenli bir iletişim kurarak danışanın psikolojik rahatsızlığına yönelik başa çıkma mekanizmalarını geliştirir, benliğini güçlendirir, kendini keşfetmesine ve yaşadığı problemin çözüme ulaşmasında yardımcı olur.

Online Psikolog ile Depresyon Tedavisi

Depresyon bireylerin nasıl düşündüğü, nasıl hissettiği ve nasıl davrandığını olumsuz yönde etkileyen psikolojik bir duygudurum bozukluğudur. Depresyonda olan bireyler kendilerini kederli ve isteksiz hissetmektedir. En sık görülen belirtileri üzüntü, umutsuzluk ve ilgi kaybıdır. Depresyon en yaygın görülen psikopatolojilerden biridir. Depresyon tanısı olan bireyler bu mental zorlanmaları için çevrimiçi terapi hizmeti almayı tercih etmektedir. Online psikologlar yüz yüze terapide olduğu gibi danışanın tıbbi ve psikolojik geçmişini öğrenir, psikoloji testi ve danışanı için uygun olan terapi yöntemini uygular. Depresyon tedavisi için sıklıkla Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Çözüm Odaklı Terapileri kullanılmaktadır.

  • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) kişinin depresif düşüncelerini ve tepkilerini değiştirmeyi hedefler. Çevrimiçi danışman gerekli gördüğü yerlerde ev ödevleri vererek bireyin umutsuzluk ile başa çıkma mekanizmasını geliştirir.
  • EMDR yani göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme tekniğidir. EMDR depresyonun temelinde yer alan olumsuz geçmiş yaşantıların etkisini azaltmaya ve yeniden işlemeyi sağlar. EMDR terapisi eğitimini almış özel psikolog tarafından uygulanmaktadır. EMDR zihinsel ve duygusal dengeyi sağlayarak danışanın sağlıklı bir yaşam sürmesini amaçlar.
  • Çözüm Odaklı Terapi uygulayan psikolog online terapide bireylerin sorunlarına odaklanmaktansa çözüme yönelik çalışmayı hedeflemektedir. Depresyondaki bireyin kaynaklarını keşfetmesini sağlamakta ve çözüm arayışına odaklanmaktadır.

Online Psikolog ile Kaygı Bozuklukları Tedavisi

Kaygı Bozukluğu endişe, stres, korku, panik gibi belirtilerle kendini gösteren bir ruhsal durumdur. Kaygı bozukluğu olan bireyler gündelik hayatta karşılaştığı stresli yaşam olaylarıyla ve düşüncelerle baş etmesi zordur. Kaygı bozuklukları panik bozukluklar, agorafobi, özgül fobi, sosyal fobi veya obsesif-kompulsif bozukluk gibi alt türleri ile görülebilmektedir.

Kaygı bozuklukları çevrimiçi psikologlar tarafından en sık çalışılan psikopatolojilerden biridir. Çünkü kaygı bozukluğu olan bireyler sosyal ortamda başkalarıyla etkileşim kurmaktan, konuşmaktan veya dikkat çekmekten çekinmektedirler. Bu nedenle çevrimiçi psikolog bireyin sağlıklı sınırlara gelebilmesi ve baş etme mekanizmalarını geliştirebilmek için online danışmanlık verir. Böylece kaygı bozukluğu olan birey topluma kolayca entegre olabilmektedir.

  • Çevrimiçi terapist kaygı bozuklukları tedavisinde çeşitli terapi yöntemlerini kullanmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi ile kaygı uyandıran düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeyi hedefler. Sağlıklı zihinsel ve duygusal sınırlara ulaşmasına yardımcı olur.
  • EMDR terapi ile bireyin kaygısının altında yer alan travmatik deneyimlerle başa çıkmasına yardımcı olmaktadır. Göz hareketleri, ritmik sesler veya dokunsal uyarımlarla bireyi kaygıya yönlendiren düşüncelerden uzaklaştırmayı amaçlamaktadır.
Online Psikolog ile Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)  bireylerin tekrarlanan, istenmeyen düşüncelere, fikirlere veya takıntılara sahip olduğu bir psikolojik rahatsızlıktır. OKB’li bireyin tekrarlayıcı ve sıkıntı veren davranışları günlük yaşamını aksatmaktadır. Bireyin sosyal hayattaki işlevselliğini bozmaktadır. Olumsuz ve istenmeyen düşüncesinden kurtulmak için birey el yıkama, eşyaları kontrol etme veya sayı sayma gibi tekrarlayıcı davranışlarda bulunur.

OKB’li bireyler takıntıları ve istemsiz hareketleri nedeni ile dışarı çıkmakta zorlanmakta veya olumsuz etkilenebilmektedir. Çevrimiçi ruh sağlığı hizmetleri bu bireylerin tedavisinde evden online terapi ile iletişim kurmak gibi kolaylıklar sunmaktadır.

  • Uzman psikolog çevrimiçi terapi esansında danışanın semptomlarını anlamak için psikolojik testler uygulayabilir ve değerlendirebilir. Kimi zaman buna ihtiyaç duymadan yalnızca klinik gözlem ile danışanı hakkındaki temel bilgileri fark edebilir.
  • OKB’nin tedavisinde bireysel çevrimiçi danışmanlık gibi sanal ortamdan grup terapisi de yapılmaktadır. Grup terapisinde online danışman aynı sorunları yaşayan kişilerin deneyim paylaşımı ve birbirlerine destek olmasını sağlar.
Online Psikolog ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisi

Travmatik bir olaya tanık olmak veya travmatik bir olayın yaşanması sonucunda ortaya çıkan bir psikolojik rahatsızlıktır. Travmatik olay hayatta kalma veya fiziksel bütünlüğü tehdit eden bir olay niteliğinde gerçekleşebilir. Travmatik başlıca olaylara doğal afetler, ölüm, ağır hastalıklar, savaş, göç, cinsel saldırı örnek verilebilir.

Bireyler travmatik anıyı hatırlatan unsurlarla karşılaştıklarında panik atak, uykusuzluk ve kabuslar yaşayabilmektedir. Bu semptomlar günlük yaşamı olumsuz etkileyerek bireyin sosyal hayattaki işlevselliği bozmaktadır. Travmatik anının zorlayıcı düşünce ve davranışları ile başa çıkmak isteyen bireylerin psikolojik destek alması önemlidir. Online psikolog çevrimiçi terapi vererek profesyonel destek verebilmektedir. Online psikolog fiyatları bu noktada danışanlara birçok seçenek de sunmaktadır.

  • Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen travma sonrası stres bozukluğunun en etkili tedavisi EMDR terapisidir. EMDR terapi olumsuz his ve düşüncelere sebep olan travmatik anının geçmiş yaşantılardan kaynaklandığını ve bugünkü yaşamını da tetiklediğini açıklamaktadır. EMDR terapi ile geçmiş yaşantının olumsuz etkisini azaltıp olumsuz etki oluşturabilecek uyaranlara karşı da duyarsızlaşmasına yardımcı olmaktadır. Bunun için gözlerin belirli biçimde hareket ettirilmesi, dokunma, ritmik sesler veya EMDR cihazı kullanılarak uygulanabilmektedir.
  • Teknolojinin gelişmesi ile birlikte EMDR online terapi psikolog tarafından da verilmektedir. Online EMDR terapisinde online psikolog ve danışan video konferans yöntemi ile görüntülü olarak iletişim kurar. Psikolog online terapi esnasında göz hareketleri yerine parmaklarını veya başka uyarıcıları kullanabilir.
  • EMDR uzmanlık gerektiren bir terapi yöntemidir. Bu nedenle maliyeti yüksek olabilir. Ancak online psikolog seans ücretleri bireylere çeşitli kolaylıkları sağlamaktadır. Bu sayede EMDR terapist randevu oluşturmak online terapilerde daha kolaydır.

Online Psikolog: Ulaşılabilir ve Etkili Bir Terapi Yöntemi

Online psikologlar sunduğu birçok avantaj ile sıklıkla tercih edilmektedir. Bireyler psikolog seans ücretleri çeşitliliği, evden veya konumunu değiştirmeden terapi almanın konforu sayesinde online psikolog randevu almaktadır. Online psikologlar kişilerin yaşadığı problelerin çözüme kavuşmasında farklı psikoterapi yaklaşımları ile bireylerin psikoterapi sürecini yürütmektedir.

Bireyler coğrafi konumundan bağımsız olarak da online psikologlara ulaşabilmektedir. Uzmanlık alanı farklı olan bir psikologla çalışmak isteyen kişiler internet üzerinden “İstanbul online psikolog” şeklinde arama yaptıklarında birçok seçenek ile karşılaşacaktır. Ancak uzmanlık alanlarına göre online terapi fiyatları da değişmiş olacaktır.

Sonuç olarak online psikologlar ve terapistler geleneksel yüz yüze terapide olan sürecin benzerini yürütürler. Son yıllarda teknolojinin gelişimi ile birlikte online terapinin ulaşılabilirliği, esnekliği ve konforu ile en sık tercih edilen yöntemlerden biri olmaktadır. Online terapilerde birçok terapi ekolü de uygulanmaktadır. Çevrimiçi ruh sağlığı danışmanlığı ve online terapi ulaşılabilir ve etkili olma özelliği ile tedavi sürecini sağlıklı hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır.

KAYNAKÇA

Bozkurt, İ. (2013). Psikolojik yardım uygulamalarında yeni trend: Online terapiler, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Tuzgöl, K. (2020). Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik, Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi.

Does Online Therapy Work? (2023). Choosing Therapy

https://www.choosingtherapy.com/does-online-therapy-work/#:~:text=Online%20therapy%2C%20also%20referred%20to,similar%20to%20in%2Dperson%20sessions

Şahika İzgi

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olduktan sonra burslu olarak başladığı FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Tüm Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir