Hakkımda

Şahika İZGİ YILMAZ

Uzman Klinik Psikolog

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olduktan sonra burslu olarak başladığı FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Lisans eğitiminin 6 aylık döneminde Fransa Lorraine Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Yüksek lisans döneminde 1 yıl süreyle FMV Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde süpervizyon (klinik danışmanlık) eşliğinde yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmalarını yürütmüş, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog unvanını almıştır. 

Eğitimi süresince, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve eğitim kurumlarında görev almıştır. 2015 yılında gittiği Polonya’da psikososyal destek programları çerçevesinde çalıştaylar hazırlamaktan sorumlu olup Avrupa Birliği Gönüllüsü olarak görev almıştır.

2017 – 2019 yılları arasında iki yıl boyunca Meb onaylı Sistemik Çift ve Aile Danışmanlığı temel ve ileri seviye eğitimlerini tamamlamış Çift ve Aile Terapisti olarak da çalışmalarına başlamıştır. Çift ve Aile Danışmanlığı üzerine düzenli olarak süpervizyon almış olup ileri düzey süpervizyonlarına devam etmektedir.

Çözüm Odaklı Yaklaşım merkezlerinden biri olan BRIEFLONDON’ın kurucu üyesi Chris Iveson tarafından düzenlenen yetişkinlere yönelik Çözüm Odaklı Yaklaşım İleri Düzey Eğitimi tamamlamıştır. Bu eğitimlerinin yanı sıra Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme (EMDR) Terapisi 1. Ve 2. düzey, Çocuk &Ergenlerle EMDR, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Sınavlara Yönelik Performans Geliştirme Programı, Yetişkinlerde Bağlanma Sorunları gibi pek çok eğitim almıştır. EMDR Terapisi ileri düzey süpervizyonlarına devam etmektedir. Farklı yaklaşımlarındaki eğitimi, bütünleşik bir yaklaşım benimseyerek, kişinin hikayesi, farklılıkları ve ihtiyaçlarına göre en uygun danışmanlık sürecini şekillendirmesini sağlamaktadır.

Çalışmalarında ağırlıklı olarak EMDR, Çözüm Odaklı Yaklaşım, Sistemik Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi ekollerinden faydalanmaktadır.

Butik bir okulda psikolog olarak çalışmakta ve aynı zamanda Yaşantı Psikoloji’de genç, yetişkin ve çiftlerle çalışmalarını sürdürmektedir.

Birleşmiş Milletler Projeleri ve EMDR-HAP (EMDR – Humanitarian Assistance Programmes) kapsamında birçok gönüllü çalışmalarda bulunmuş halen sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve EMDR-TR Derneği üyesidir.

Aldığı Eğitimler

 • Çözüm Odaklı Terapi (Davranış Bilimleri Enstitüsü, Brief London )
 • MEB Özel Bakış Aile ve Çift Danışmanlığı Eğitimi
 • EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1.ve 2.Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü EMDR-TR Derneği)
 • Yetişkinlerde Bağlanma Sorunları 
 • Çocuk ve Ergenlerde Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi ABD Oyun Terapisi Enstitüsü/ Davranış Bilimleri Enstitüsü )
 • Çocuk Olgularla EMDR Uygulamaları, EMDR-TR Derneği, Aralık 2018
 • Çocuklar ve Ergenler ile EMDR 1.Düzey Eğitimi, Prof.Dr.Ümran Korkmazlar, EMDR-TR Derneği
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi
 • MMPI “Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri” Eğitimi, FMV Işık Üniversitesi, Mayıs 2018
 • WAIS ( Yetişkinler İçin Zeka Testi) , Alexander Zeka Testi Eğitimi,
 • Kent + Porteus Labirentleri Testi Eğitimi  FMV Işık Üniversitesi
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitimi, Prof.Dr.Ümran KORKMAZLAR
 • Denver-II Gelişimsel Tarama Testi Uygulayıcı Eğitimi, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği
 • Birleşmiş Milletler Psikososyal Destek Projesi Terapist Eğitimi, Bir İZ Derneği
 • Ergenlerde Sınav Kaygısı Çalışmak, Türk Psikologlar Derneği
 • Ruhsal Travma ve Görüşme Teknikleri, Türk Psikologlar Derneği