Anasayfa
Blog
Randevu Al
Whatsapp

EMDR TERAPİSİNDEN SONRA NE OLUR?

emdr_ve_sonrasi

EMDR TERAPİSİNDEN SONRA NE OLUR?

Şahika İzgi Yılmaz

Şahika İzgi Yılmaz

Tüm Yazılar

Paylaş

Emdr terapisinden sonra ne olur?

Emdr nedir, ne işe yarar?

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Günümüze kadar birçok kişinin farklı türlerdeki rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamış bir yaklaşımdır.
EMDR danışanın yaşama daha iyi uyum sağlamasını, kendisi ve dış dünya hakkında daha olumlu başa çıkma yöntemleri geliştirebilmesini, daha sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmesini sağlamaktadır.

Emdr terapisi nasıl yapılır?

EMDR seansları, bu yöntemin eğitimini almış uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Terapist, danışanın güncel olarak yakındığı problemlerde kendisini nasıl hissettiğini ve bu hislerin geçmişte nerelerden tanıdık olduğunu bulmak ile işe başlar. Bir başka deyişle, bugün şikayet ettiğimiz ‘problemlerin’ temelinde geçmişte yaşadığımız ve etkisini farkında olarak ya da olmayarak devam ettirdiğimiz anılar vardır. Bu nedenle geçmiş anıların duyarsızlaştırılması amaçlanır. Bu duyarsızlaşma ile danışan anıları yoğun bir duygu yükü ile değil daha baş edilebilir bir duygu ve düşünce şeklinde hatırlar. Aynı zamanda o anının dolaylı ve doğrudan etkisi ile oluşmuş olumsuz bedensel duyumlar da hafiflemeye başlar. Bu yöntem, sorunun çözülebilmesini sağladığı için, kalıcı ve uzun vadeli, aynı zamanda kısa sürede cevap alınan etkili bir tedavi olma özelliğine sahiptir. Shapiro (2017), EMDR tedavisini üç adımlı planlamıştır. İlk adım geçmişte yaşanan olumsuz anıların yeniden işlenerek duyarsızlaştırılması, ikinci adım bugün bu anıyı tetikleyen şimdide yaşanan uyaranların tedavisi, üçüncü adım ise gelecekte yaşanabilecek olası problemlerle baş etme becerisinin kazandırılmasını içerir (Kavakçı, 2014).

Emdr terapisinin amacı nedir?

EMDR’ın amacı kişiyi rahatsız eden anıların silinmesini sağlamak değildir, bu zaten mümkün olan bir durum değildir. Yaşanan olumsuz olayın/ olayların ortaya çıkardığı duygusal, bedensel ya da benlik ile ilgili olumsuzlukları gidermek ve kişiyi sağlıklı bir “şimdi”ye ulaştırmaktır. Aynı zamanda en kapsamlı ve derin tedavi etkisine en kısa sürede ulaşabilmektir. EMDR terapisi sadece geçmişte yaşanmış travmatik olaylar için değil, gelecek zamanda gerçekleşecek olan bir performans hazırlığı için de kullanılabilir. Örneğin sunum yapma, sınav, mülakat gibi stres düzeyi yüksek olabilecek etkinlikler öncesinde de performans geliştirme amaçlı kullanılabilir. Böylece önceden hazırlanılmış performans anı EMDR ile prova edilebildiği için, kaygı yaratabilecek unsurlar en aza indirgenerek performans kaygısına karşı önlem alınmış olur.

Emdr sonrası neler olur?

Yapılan araştırmalara göre kişi EMDR ile hızlı ve kalıcı bir değişim yaşar. Elbette bu sonuçların hepsi her bireyde kesin olarak görülür demek doğru değildir. Unutulmamalıdır ki terapiye getirilen sorunlar kişiden kişiye farklılık gösterdiği gibi terapiden alınan sonuçlar da birbirinden farklı olacaktır.
EMDR terapisi sonucunda kişinin davranışlarında değişiklik görülmeye başlar. Sıkıntı ile başlayan danışanların çoğu ilk seanstan itibaren sıkıntılarının hafiflemeye başladığını, kendilerini kötü hissettiren görüntülerin silinmeye başladığını, bedensel olarak rahatladıklarını ve olumsuz duygularının azalmaya başladığını belirtirler. Sıkıntı yaratan durum kişiye eskisi kadar rahatsızlık vermemeye başlar. Kişi için travmatik yaşantının “anlamı” değişmeye başlar.
Emdr sonrasında bazı bireylerde olumsuz yaşantıların uzaklaştığı görülürken bazı bireylerde anının oluşturduğu aşırı duyarlılık, dayanılmaz rahatsızlık ya da derin üzüntü ortadan kalkar. Yani anıya karşı duyarsızlık gelişir. Bu duyarsızlıkla birlikte kişinin farkındalığı artar, yeni ve olumlu bir bakış açısı kazanılır. Olumlu anılar ve duygular artık seans sonunda olumsuzların yerini alır. Örneğin kişi seans başlarında kendisiyle ilgili “çaresizim, değersizim, başarısızım, kimse tarafından sevilmeyi hak etmiyorum” gibi olumsuz düşüncelere sahipken seans sonlarında “başarılıyım, değerliyim” gibi olumlu söylemlere yer verebilir. Çünkü, travmatik anılar etkisi ile kendisine dair dengeli ve olumlu inançlar geliştiremediği için travmatik anıların etkisi azaldıkça kendisinde var olan olumlu durumları da hissetmeye başlar.

Şahika İzgi

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olduktan sonra burslu olarak başladığı FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Tüm Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir