Anasayfa
Blog
Randevu Al
Whatsapp

Aldatma Psikolojisi, Aldatma Sonrası Evlilik Terapisi

Aldatma Psikolojisi

Aldatma Psikolojisi, Aldatma Sonrası Evlilik Terapisi

Şahika İzgi Yılmaz

Şahika İzgi Yılmaz

Tüm Yazılar

Aldatma eylemi; yalan söyleme, bilgi saklama, başkalarını yanıltmak için sözel olmayan ipuçlarından yararlanma gibi yollara başvurularak gerçekleştirilen bir eylemdir. Aldatma psikolojisi de kişilerin sadakatsizlik eylemlerinin altında var olan psikolojik, duygusal veya bilişsel sebepleri ve davranışları ele alır.

Aldatma Psikolojisi

Aldatma, ilişki içerisinde en büyük güven problemlerinden biridir. Bu eylemin ardında yatan psikolojik süreçlerin incelenmesi, aldatma psikolojisi adı altında incelenir. Aldatma psikolojisi, kişinin aldatma süreci içerisinde eşlik eden duygu, düşünce ve davranışların irdelenmesi sürecini içerir. Aynı zamanda aldatma psikolojisi, kişilerin aldatma psikolojisiyle nasıl başa çıktıklarını, örneğin kişilerin aldatma durumunu itiraf etmeyi mi yoksa gizlemeyi mi tercih ettiklerini vs. de inceler. Aldatma psikolojisi konusundaki bazı önemli noktalara değinecek olursak:

-Aldatma nedenleri: Kişilerin aldatma nedenleri arasında kişinin ilişkide doyum sağlayamaması, yenilik ve heyecan araması, ilişkide partnerin samimiyet ve yakınlığını hissedememesi veya daha çekici ve güçlü hissetmek istemek gibi durumlar olabilir. Bazı kişilerin ise aldatma nedenleri arasında düşük özgüven problemleri, geçmiş travma öyküleri mevcut olabilir.

-Kişinin duygusal ve bilişsel süreçleri: Kişi aldatmayı akla uygun hale getirerek veya gerekçelendirerek birtakım bilişsel süreçlerle kendisini haklı çıkarabilir. Aynı zamanda kişi aldatmanın sonuçlarıyla baş edebilmek, suçluluk ve utanç duygularını bastırmak için bazı bilişsel hataları kullanabilir.

-Aldatmanın sonuçları: Aldatma sonucuna ilişkideki her iki taraf için de güven problemlerinin oluşması, duygusal anlamda sıkıntıların yaşanması veya psikolojik olarak olumsuz etkilenilmesi olasıdır. Aldatan taraf suçluluk, utanç, pişmanlık vb. duygular hissederken aldatılan taraf öfke, üzüntü, ihanet duygularını yaşayabilir.

Kısaca aldatma psikolojisi aldatma nedenleri, kişinin duygusal ve bilişsel süreçlerini ve aldatma sonuçlarını anlamayı içerir.

Aldatma Sonrası Evlilik Terapisi

Aldatma sonrası evlilik terapisi, ilişkideki partnerlerin sadakatsizlik sonrasında ilişkilerini onarma ve yön bulmaları konusunda yardımcı olma konularında fayda sağlayan bir terapi çeşididir. Bu terapi çeşidi, ilişkide aldatma sonrası güven problemini aşmaya çalışan, aldatma sonrası barışma girişiminde olan ve ilişkiyi yeniden inşa etmek için çabalayan çiftlere yarar sağlayabilir. Aldatma sonrası evlilik terapisi esnasında partnerlerin iletişim problemleri veya ilişki memnuniyetsizliği gibi aldatma eylemine sebep olabilecek sorunlar ve bu durumun çiftler üzerindeki duygusal etkileri terapist ile çalışılır. Terapist, bunların yanında aldatma sonrasında çiftlerde açığa çıkmış öfke, üzüntü, suçluluk, pişmanlık vb. gibi duyguların keşfedilmesinde yardımcı olabilir. Aldatma sonrası evlilik terapisinin amaçları arasında:

-Çiftler arasındaki güvenin yeniden sağlanmasına, çiftlerin birbirleriyle olan iletişimlerinin güçlendirilmesine ve birbirlerinin bireysel ihtiyaç ve hislerine karşı hassasiyet gösterilmesine yardımcı olmak,

-Her iki partnerin de duygularını ifade edebilecekleri güvenli bir alan oluşturulmasını sağlamak.

-Açık ve sağlıklı bir iletişim için çiftlerin etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak.

Aldatılma sonrası affetme, zor bir süreç olabilir ve her kişi için uygun bir seçenek olarak görülmeyebilir. Ancak bazı çiftler bu durumun üstesinden gelmeyi tercih ederler ve bunu başarabilirler. Aldatılma sonrası terapi buna yardımcı olabilecek bir yöntemdir. Aldatma sonrası evlilik terapisinin süreci her iki taraf için zorlayıcı bir süreç olabileceğini ve bu terapinin her çiftin problemlerini çözemeyebileceğini unutmamak önemlidir.

Aldatılma Psikolojisi Nasıl Atlatılır?

Aldatma ile baş etmek kişi için duygusal yüklü ve zor bir süreç olabilir. Aldatma psikolojisi ile baş etmek için yardımcı olabilecek bazı stratejiler mevcuttur. Bunlar arasında;

-Duyguların yaşanmasına izin vermek: Aldatılma sonrasında açığa çıkan duygular (üzüntü, öfke, ihanet vb. ) oldukça doğal bir durumdur. Bu duyguların yaşanmasına izin vermek hatta bunun için zaman ayırmak sağlıklı olacaktır.

-Partner ile açık iletişimde olmak: Aldatılma ile baş etmenin önemli bir adımı dürüstlüktür. Partner ile açık bir konuşma yapmak, duygu ve düşünceleri belirtmek oldukça önemlidir.

-İşbirliği halinde olmak: Kişiler eğer ilişkilerine devam etmeyi seçerse her iki tarafın da nasıl ilerlemek istediği konusunda fikirlerini beyan etmeleri ve sınırları net bir biçimde belirlemeleri önemlidir.

-Kişisel bakıma önem vermek: Kişinin kendi fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına eğilmesi, bunun için egzersiz veya meditasyonlar yapması aldatılma ile baş etme konusunda kişiye yardımcı olabilir.

-Uzman desteği almak: Aldatılma psikolojisi durumunu atlatabilmek için evlilik terapisi almak da yararlı olabilecek bir noktadır.

Nihayetinde, aldatılma ile nasıl başa çıkılacağı kişinin değerlerine ve koşullarına bağlıdır. Bu stratejilerin sonuçlarının her birey için farklılık gösterebileceğini unutmamak önemlidir.

Eşini Aldatan Erkek Psikolojisi

Eşini aldatan erkek psikolojisi karmaşık ve çok yönlü olabilir. Aldatma sonrası erkek psikolojisi kişiden kişiye farklılık gösterir. Ancak genel olarak aldatma sonrası pişmanlık, suçluluk, kızgınlık, utanç hissedilebilir. Tek bir aldatma nedeni olmadığına dikkat etmek önemlidir.  Aldatan evli erkek psikolojisi ardında yatabilen aldatma sebepleri şunlardır:

-İlişkiden memnuniyetsizlik: İlişkilerinden doyum sağlayamayan erkeklerin aldatma olasılığı daha yüksektir.

-Cinsel tatminsizlik: Benzer biçimde evlilik yaşantısında cinsel anlamda tatminsizlik yaşanması aldatma nedenlerinden olabilir. Aynı zamanda aldatma sonrası cinsellik yaşamından kaçınma davranışı sergilenebilir.

-Dürtüsellik: Sonucunu düşünmeden karar alan erkekler, aldatma yoluna gidebilir.

-Güvensizlik: Hem ilişkide hem de kendi benliği konusunda güvensiz hisseden erkekler aldatmaya eğilimli olabilmektedir.

-Stres faktörleri: İşte veya günlük hayat akşında yaşanan olumsuz olaylar ile başa çıkmanın bir yolu olarak aldatma yoluna gidilebilir.

Bu faktörlerin hiçbirinin aldatma eylemini haklı çıkarmayacağını ve aldatma sonucunda her iki tarafı da ciddi duygusal ve psikolojik sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğini vurgulamakta fayda vardır.

Eşini Aldatan Erkek Psikolojisi
Aldatılan Erkek Psikolojisi

Aldatılan erkek psikolojisi karmaşık olmakla beraber birden fazla duyguyu içinde barındırır. Bu durum kişi için duygusal olarak yıkıcı olabilir. Aldatılan erkeklerin yaşayabileceği olası etkiler şöyle sıralanabilir:

-Güvensizlik: Aldatılan erkekler, aldatıldıktan sonra güvensizlik duygusu ile karşı karşıya kalabilir.

-Öfke: Aldatılan erkek öfke, intikam, kızgınlık duygularını yoğun olarak yaşayabilir.

-İlişki problemleri: Kişi güven problemleri yaşadığından diğer insanlarla ilişki kurmakta zorlanabilir.

-Suçluluk ve utanç: Bazı erkekler, aldatılmanın sanki kendisinin güçsüzlüğünden, zayıflığından dolayı kaynaklanmış olabileceğini düşünür. Bu da kişide suçluluk ve utanç duygusunun açığa çıkmasına sebep olabilir.

-Depresyon semptomları: Aldatılma sonrası depresyon semptomlarının açığa çıkması mümkündür. Örneğin yorgunluk, isteksizlik, motivasyon kaybı vb. durumlar yaşanabilir.

Yaşanan bu psikolojik ve duygusal etkiler kişinin hayatını önemli derecede etkiliyorsa bir uzmandan yardım almak faydalı olacaktır.

Eşini Aldatan Kadın Psikolojisi

Aldatan kadın psikolojisi konusuna değinmeden önce sadakatsizliğin cinsiyetten bağımsız olarak gerçekleşebileceği ve herkesin başına gelebileceğini vurgulamak gerekir. Aldatan taraf erkek de olabilir kadın da. Aldatma sonrası kadın psikolojisi konusuna baktığımızda tıpkı aldatan erkeğin psikolojisi gibi karmaşık bir süreç olarak karşımıza çıkabilir. Durumun karmaşık olmasındaki sebeplerden biri, aldatma sebeplerinin birden fazla olması ve kişiden kişiye farklılık göstermesidir. Kadın, eşini birçok sebep dolayısıyla aldatabilir. Örneğin ilişkide duygusal anlamda kopukluk yaşanması, ihmal edilmek, desteklenmemek, takdir görmemek ve başkasından onay/ilgi alma çabası, heyecan, macera ve yenilik arayışı, yaşanan travmatik olaylar vb. durumlar kadının eşini aldatmasına neden olabilir.

Aldatma eylemi, sonuç itibariyle alınan bir karar sonucunda yapılmış bir seçimdir. Aldatan kişinin kendi davranışlarının sorumluluğunu alması ve bu durumun sonuçlarına katlanması gerekir. İlişkide yaşanan problemler taraflar arasında çözülemiyorsa bu problemin bir uzman yardımıyla ele alınması ilişkinin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Aldatılan Kadın Psikolojisi

Aldatılan kadın psikolojisi, kişinin karakterine, başa çıkma mekanizmalarına veya geçirmiş olduğu yaşantılara göre değişkenlik gösterebilir. Genel anlamda aldatılan kadın kafa karışıklığı, öfke, incinme, üzüntü, ihanet, utanç gibi duygular hissedebilir. Bunun yanında suçluluk hissederek kendisini sorgulama, aldatılma sebebinin kendisi olduğu konusunda şüpheler geliştirme yaşanabilir. Aldatılan kadın, aldatıldığına dair ipuçlarını daha önce görmesi gerektiği konusunda inanca kapılıp olayları ve kişileri doğru değerlendirememe gibi birtakım sonuçlarla karşıya kalabilir. Aldatılan kadının psikolojisi sonucu kadın başka ilişkilerinde de güven sorunları yaşayabilir ve ortada herhangi bir sebep yokken çevresindeki insanların davranışlarını sürekli olarak sorgulayabilir.

Aldatılma durumu kişiler için zor bir durum olsa da kişinin yeniden toparlanıp sağlıklı biçimde hayatına devam etmesi elbette ki mümkündür. Bunun için kişinin sosyal çevresinden, ailesinden ya da bir terapistten destek alması, yıkılmış olan aldatılma sonrası güven hissinin yeniden inşa edilmesinde yardımcı olabilir.

Şahika İzgi

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olduktan sonra burslu olarak başladığı FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Tüm Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir